Skip to main content

How to Install Elasticsearch on CentOS 8

Ready for faster more powerful WordPress search?

sudo dnf install java-11-openjdk-devel
java -version
openjdk version "11.0.5" 2019-10-15 LTS
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.5+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.5+10-LTS, mixed mode, sharing)
sudo rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
sudo nano /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo
[elasticsearch]
name=Elasticsearch repository for 7.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=0
autorefresh=1
type=rpm-md

(optional) enable=1

sudo dnf install --enablerepo=elasticsearch elasticsearch
dnf update
systemctl daemon-reload
sudo systemctl start elasticsearch.service

If elasticsearch service does not start, check the logs at /var/log/elasticsearch/elasticsearch.log.
Also see Troubleshooting section below. Otherwise reboot your webserver.

sudo systemctl enable elasticsearch.service

Memory Usage Settings

/etc/elasticsearch/jvm.options

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.11/important-settings.html#heap-size-settings

Troubleshoot

If elasticsearch service does not start, check the logs at /var/log/elasticsearch/elasticsearch.log.

When using No Exec /tmp dir:

Error like this or access denied:

unable to load JNA native support library, native methods will be disabled
  1. Go to /etc/sysconfig/elasticsearch
  2. Add ES_JAVA_OPTS="-Djna.tmpdir=/var/lib/elasticsearch/tmp".(For newer Elasticsearch, use Djava.io.tmpdir instead of Djna.tmpdir)
  3. Start Elasticsearch using systemctl start elasticsearch or service start elasticsearch.
  4. You can see now tmp folder created inside /var/lib/elasticsearch/.
  5. This folder should have execute permission for elasticsearch user
  6. Check the permission with name i -l /var/lib/elasticsearch

If you had an old ElasticSearch sitting around:

Error:

Failed to obtain node lock, is the following location writable

If you had an old ElasticSearch sitting around like I did, you can start by either trying to delete a specific node.lock file or go nuclear and rm -rf the nodes folder.

ElasticPress plugin for WordPress

Elasticsearch Host URL: http://127.0.0.1:9200

Vincent Verloop

Ervaren ICT Professional met een bewezen geschiedenis van werken in de IT. Begonnen in eigen computer werkplaats, daarna aan het werk gegaan bij KPN als technische helpdeskmedewerker. Daarna Ziggo monteur. Daarna systeembeheerder bij Rijksdienst voor Wegverkeer. Daarna Zelfstandig Ondernemer. Daarna Sport Computer Graphics. Daarna T-Mobile/Tele2. Daarna Centric. Bekwaam in OS X, Search Engine Optimization (SEO), PHP, WordPress en Domain Name System (DNS). Sterke media- en communicatieprofessional met een diploma MBO niveau 4 gericht op ICT-beheer / ICT-beheerder. Volg Vincent Verloop op Twitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *