Skip to main content

How to use Metasploit through Tor

add this in proxychains.conf:
localnet 127.0.0.1 000 255.255.255.255

Run the following command in Console:
proxychains msfconsole

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *